Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo - MAREM, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

- Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 028-39914492        - Email: qltnbienhaidao@hcmunre.edu.vn
Website: https://biendaohcm.com        - FanPage: https://www.facebook.com/KhoaBienDao